AV Vattev  Campaign AW20Photographer               Pablo Di Prima

Stylist                           Ib Kamara

Mua                              Ana Takahashi

Hair                              Blake Henderson

Set                               Afra Zamara

Casting                         Oscar Miles