AV Vattev  Campaign AW20Photographer            Pablo Di Prima

Stylist                          Ib Kamara

Mua                              Ana Takahashi

Hair                              Blake Henderson

Set                                Afra Zamara

Casting                       Oscar Miles